Edit
Click here to add content.

تحلیل بنیادی در رویکرد سرمایه گذاری ارزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی زمانی که سرمایه گذار افق سرمایه گذاری میان مدت و یا بلندمدت دارد، بیشتر از این ابزار تحلیلی استفاده می‌کند. در واقع در تحلیل بنیادی به دنبال پاسخ به یک سوال اساسی هستیم: فرآیند جریان پول در شرکت به چه صورت است؟ در واقع همانطور که خون در بدن یک انسان زنده جریان دارد، جریان نقد نیز در فرایندهای عملیاتی یک شرکت در جریان است.
خرید سهام یک شرکت در بازار سرمایه با سهامدار خصوصی یک شرکت شدن خارج از بازار سرمایه در ذات تفاوت ندارد، لذا این که بدانیم سهام شرکتی را می‌خریم که شناخت و اگاهی کافی به فرایندهای عملیاتی و جریانات نقدی و توانایی سودسازی آن داریم، بسیار اهمیت دارد.
تحلیل بنیادی قرار است به سرمایه گذاران کمک کند که نسبت به شرکتی که می‌خرند شناخت پیدا کنند و ارزش آن را بدانند.

ارسال نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *