آکادمی بورسیران
بورس و بازارهای مالی

آکادمی بورسیران با هدف توسعه دانش و آگاهی بورسی برای عموم تاسیس شده و در این راستا اقدام به برگزار دوره های مختلف مهارت های مالی می کند.

+10

دوره ها

+20

وبینارها

+1000

دانشجویان

پخش ویدیو

#گروه یک تیم رهبری با تجربه

مدیران ما با الگوبرداری و راهنمایی ما برای انجام کارهای بزرگ هر روز. یادگیری آنلاین روش جدیدی را برای کاوش ارائه می دهد.

#پست جدید درس ها و آموزش ها

با اصول و روش های سرمایه گذاری و کسب سود در بازار سرمایه آشنا شوید.

تئوری فیل سفید در معامله گری

سناریوی عدم خروج از معامله با وجود ضررده بودن آن

http://academy.boursiran.ir/blog/author/boursiran/

چگونه از تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری های خود استفاده

تحلیل بنیادی در رویکرد سرمایه گذاری ارزشی مورد استفاده قرار