Edit
Click here to add content.

آموزش در آکادمی بورسیران

برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری آموزشی مفاهیم و تحلیل های بورسی، تنها بخشی از افتخارات کارگزاری بورسیران در حیطه آموزش می باشد. آکادمی بورسیران از سال 1399، اقدام به برگزاری وبینارها و دوره های آموزشی با هدف ارتقای دانش عمومی و تخصصی سرمایه گذاران نموده و در حال گسترش فعالیت ها و موضوعات آموزشی خود می باشد.

#دسته بندی های برتر دسته بندی مطالب

با شرکت در دوره های آموزشی آکادمی بورسیران، دانش مالی خود را ارتقا دهید و در بازارهای مالی سود کنید.

#دوره های برتر دوره های آموزشی

با شرکت در دوره های آموزش بورسی، دانش مالی خود را ارتقا دهید.

  • همه
  • تحلیل بنیادی
  • تحلیل تکنیکال
  • درباره بورس
  • تابلوخوانی
  • روش های سرمایه گذاری

موسسات، دانشگاه ها و مراکز آموزشی همکار

آکادمی بورسیران در حال گسترش همکاری های خود با دانشگاه ها و با مراکز آموزشی معتبر بوده تا دوره های آموزشی مشترک را برگزار نماید.